Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Od 4. 1. mají žáci 3.B distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku 19. 4. do 23. 4. 2021 – 3.B

3.B jde od 19.4. do školy, distanční výuka bude zase za týden.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 12. 4. do 16. 4. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str. 16,17 – kniha – přítel člověka, eko – třídění papíru

uč. str. 67nebo 68/zájmena, číslovky

Pracovní sešit (PS) str. 71/ něco uděláme společně, něco samostatně

PS str. 72/1, 2 společně, samostatně při hodině na známky

Čítanka str. 128 – 131 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Matematika

uč. 2. díl str. 52, 53/PROCVIČOVÁNÍ NAUČENÉHO UČIVA – většinu samostatně, příprava na test z matematiky, který si napíšeme ve čtvrtek 22. 4. dubna

uč. 3.díl str.3, 4, 5/OPAKOVÁNÍ PŘÍPRAVA NA TEST

PS 2.díl str. 34 35, 36/ – opakování násobení a dělení, zápis slovních úloh

PS 3.díl str. 11, 12, 13/procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1000, násobilka

Anglický jazyk

Unit 7 In the street– uč. str. 49, 50/ čtení, poslech

PS str. 63/1,2

     str. 64/ samostatně

Prvouka

Zkoumáme přírodu, opakování o živočíších

uč. str. 53, 54, 55

PS str. 47/dole

             48/2, 3 něco společně, něco samostatně

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku 6. 4. do 9. 4. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.14, 20 – pro chytré hlavičky, Velikonoce

uč. str. 79nebo 80/ podstatná jména, používání vyjm. slov, párové souhl., ú/ů – OPAKOVÁNÍ

                             79/3 – napsat do ŠS

uč. str. 66 nebo 67/přídavná jména

Pracovní sešit (PS) str. 69/ něco uděláme společně, něco samostatně

PS str. 70/něco společně, něco samostatně

Čítanka str. 124 – 127 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Matematika

Početník 2.díl str. 10, 11,12 – něco uděláme společně, něco samostatně

uč. 2.díl str.46/ písemné sčítání 3 čísel

uč. 2. díl str. 49, 50, 51, 52, 53/PROCVIČOVÁNÍ NAUČENÉHO UČIVA – většinu samostatně, příprava na test z matematiky, který si napíšeme v průběhu dubna

PS 2.díl str. 30, 31, 32, 33/ – opakování písemného sčítání a odčítání dvojciferných čísel

PS 3.díl str. 10/procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1000

Anglický jazyk

Unit 7 In the street– uč. str. 48/poslech a čtení, názvy osob, popis osoby

PS str. 103/označení slovní zásoby

     str. 62/1 poslech, společně, 2 samostatně

Prvouka

Živočichové – BEZOBRATLÍ

uč. str. 50, 51

PS str. 46/5 společně, soutěž

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 29. 3. do 31. 3. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.15 –apríl, věty

uč. str. 76 nebo 77/ podstatná jména - číslo

uč. str. 77 nebo 78/rod podstatných jmen

uč. str. 78 nebo 79/životnost podstatných jmen

pádové otázky – zkoušení 30. 3. 2021v úterý

Pracovní sešit (PS) str. 68/ diktát – napíšeme a opravíme společně ve středu 31.3.

Čítanka str. 120 – 123 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Matematika

Početník 2.díl str. 8, 9 – něco uděláme společně, něco samostatně

uč. 2.díl str.40, 41/vysvětlení postupu písemného odčítání trojciferných čísel

uč. 2. díl str. 43, 44, 45/procvičení písem. odčítání

PS 2.díl str. 26, 27, 28, 29/1, 2 – opakování písemného sčítání a odčítání dvojciferných čísel

PS 3.díl str. 8, 9/procvičování, logické úlohy

Anglický jazyk

Unit 6 Greg’s flat – OPAKOVÁNÍ

Have you got…..?, Yes,I have. No, I haven’t.

Where’s the….? The book is ON(na),IN(v,ve),UNDER(pod)…..

Slovíčka s U1 až po U6 – ZKOUŠENÍ ústně

PS str. 56, 59, 61

Prvouka

Velikonoční prázdniny.

Pěkně si je užijte. Odpočiňte si a užívejte si dnů volna.

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 3. do 26. 3. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.12,13 – psaní o sobě, psaní přání k svátku

uč. str. 65 nebo 66/vlastní jména – města, vesnice, pohoří, hory, řeky, ulice, náměstí

uč. str. 73 nebo 74/tvary podstatných jmen

uč. str. 74 nebo 75/pády podstatných jmen – naučit se všech 7 pádů nazpaměť

uč. str. 75 nebo 76/číslo podstatných jmen

Pracovní sešit (PS) str. 67/2 - společně

                                   str. 68/ něco společně, něco samostatně

Čítanka str. 115 – 119 číst, číst knihu dle vlastního výběru

Vyzvednout ve škole papíry s procvičováním párových souhlásek a vyjmenovaných a příbuzných slov.

Matematika

Početník 2.díl str. 5, 6, 7– něco uděláme společně, něco samostatně

uč. 2.díl str.32/něco uděláme společně, něco samostatně – zaokrouhlování trojciferných čísel - OPAKOVÁNÍ

uč. 2. díl str. 33/něco samostatně, něco společně – OPAKOVÁNÍ ,pamětné sčítání, odčítání do 1000

uč. 2. díl str. 37, 38, 39 – písemné sčítání trojciferných čísel

PS 2.díl str. 20/2, 3, postranní sloupeček – římské číslice

               str. 24, 25/ vše samostatně - procvičování

PS 3.díl str. 32, 33/ něco společně, něco samostatně

PS 3. díl str. 6, 7/něco společně, něco samostatně - OPAKOVÁNÍ

Anglický jazyk

Unit 6 Greg’s flat – uč. str. 43/otázka Where’s the……?, odpověď, opakování slovní zásoby, předložky on(na), in(v, ve), under(pod)

                                   uč. str. 44/poslech

PS str. 55/kontrola domácího úkolu – otázka a odpověď – Where’s the….?

     str. 56/1 část společně, část samostatně

     str. 59/poslech

Prvouka

Živočichové - OBRATLOVCI

uč. str. 48, 49

PS str. 45/něco společně, něco samostatně

     str. 46/4 společně, dokončit samostatně

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 3. do 19. 3. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.11 – ekokoutek, Co je sklo?, doplnit informace z úvodního textu

uč. str. 60 nebo 61/slovesa, podstatná jména – opakování, společně

uč. str. 61 nebo 62/ opakování – společně , diktát si napsat samostatně

uč. str. 62 nebo 63/SLOVNÍ DRUHY, společně,

                                   slovní druhy - naučit se nazpaměť v pátek 19.3. zkoušení

uč. str. 63 nebo 64/ podstatná jména - úvod

Pracovní sešit (PS) str. 66/společně kontrola

                                   str. 67/ něco společně, něco samostatně

Čítanka str. 103 naučit nazpaměť (v úterý příští týden 16.3. zkoušení), str. 109 – 114 číst

Matematika

Početník 2.díl str. 3, 4 – něco uděláme společně, něco samostatně

uč. 2.díl str.27/něco uděláme společně, něco samostatně – JEDNOTKY HMOTNOSTI –

                                                                                                             g(gram), kg(kilogram), t(tuna)

uč. 2. díl str. 28/něco samostatně, něco společně – JEDNOTKY OBJEMU – l(litr), hl(hektolitr)

uč. 2. díl str. 29, 30 – OPAKOVÁNÍ, PROCVIČOVÁNÍ

PS 2.díl str. 21/1, 2 – opakování, něco společně, něco samostatně

               str. 22, 23/ vše samostatně - procvičování

PS 3.díl str. 28,29, 30, 31/ něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

Unit 6 Greg’s flat – uč. str. 42/poslech a čtení, místnosti v bytě

PS str. 53/doplníme společně

     str. 54/2 samostatně, 1 poslech

     str. 55/ něco společně, něco samostatně

Prvouka

Houby , Živočichové – úvod

uč. str. 45, 46, 47

PS str. 42/1 společně

     str. 43, 44 společně, pak vystřihnete a nalepíte samostatně

    

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 3. do 12. 3. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.9,10

Vyjmenovaná slova po Z – napsat do ŠS, NAUČIT - ZKOUŠENÍ VE STŘEDU 10.3.

uč. str. 57 nebo 58 - napsat příbuzná slova (papíry s vyjm. slovy po Z) žlutou tabulku – napsat do ŠS

uč. str. 58 nebo 59/něco společně, něco samostatně

uč. str. 59 nebo 60/OPAKOVÁNÍ 1 – společně, 2, 3 – napsat do ŠS

Pracovní sešit (PS) str. 62/něco společně, něco samostatně

                                   str. 63, 64, 65, 66/ něco společně, něco samostatně – OPAKOVÁNÍ, UPEVŇOVÁNÍ

Čítanka str. 103 naučit nazpaměť (v úterý příští týden 16.3. zkoušení), str. 104 - 108 číst

Matematika

Početník 1.díl str. 31 – něco uděláme společně, něco samostatně – opakování, procvičování

Početník 2.díl str. 1, 2 – něco společně, pak dodělat

uč. 2.díl str.24/něco uděláme společně, něco samostatně – JEDNOTKY DÉLKY

uč. 2. díl str. 25/něco samostatně, něco společně

PS 2.díl str. 51/1 – společně

               str. 55, 56/ vše samostatně – Plánky, malování

               str. 18, 19/ něco společně, něco samostatně

PS 3.díl str. 4/1, 2 společně, 3, 4

PS 3.díl str. 47/společně

Anglický jazyk

Unit 6 Greg’s flat – uč. str. 40/poslech a čtení, slovní zásoba nábytek, místnosti v bytě

PS str. 102/slovní zásoba – probereme společně, pak napíšete do slovníčků

     str. 51/1 poslech společně, 2 samostatně

Prvouka

Rostliny – OPAKOVÁNÍ

PS str. 40/8 společně, 9,10 KONTROLA

     str. 41 společně, pak vystřihnete a nalepíte samostatně

     str. 42 /14 a) společně

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.8 pro chytré hlavičky

Vyjmenovaná slova po V – napsat do ŠS, NAUČIT - ZKOUŠENÍ VE STŘEDU 24.2.

uč. str. 53 nebo 54 - napsat příbuzná slova (papíry s vyjm.slovy po V ) žlutou tabulku – napsat do ŠS

uč. str. 54 nebo 55/něco společně, něco samostatně

uč. str. 55 nebo 56/společně, žlutou tabulku napsat do ŠS

uč. str. 56 nebo 57/10,11,12společně, žlutou tabulku napsat do ŠS

NAUČIT SE VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z po jarních prázdninách zkoušení

Pracovní sešit (PS) str. 55/něco společně, něco samostatně

                                   str. 56/1, 2 – společně,3,4 – samostatně

                                   str. 57/ samostatně úkol na jarní prázdniny

                                   str. 58, 59, 60/ něco samostatně, něco společně

Čítanka str.100 - 102, přečíst, 103 naučit přes prázdniny nazpaměť

DONÉST čtenářské deníky, písanky, PS 2.díl do konce týdne, do pátku 26.2.

Matematika

Početník – str. 28 – něco uděláme společně, něco samostatně

                   str. 29 – něco společně, pak dodělat

                   str.30 – udělat o jarních prázdninách

uč. 2.díl str.18/55, 56 – společně

uč. 2. díl str. 19/něco samostatně, něco společně

                  str.22/77,78,80 -společně

PS 2.díl str. 15/1 – něco společně, něco samostatně

               str. 16/ 2, – společně, 1 a sloupeček – samostatně,

               str. 17/ 1,2,3 vše samostatně

PS 3.díl str. 3/1, str. 5/1, 2, + sloupeček vše samostatně, vypracovat o jarních prázdninách, OPAKOVÁNÍ

Anglický jazyk

Unit 5 My body, My head – uč. str. 33/čtení, 35/poslech, upevnění slovní zásoby, otázka „have you got“..?

PS str. 42/sami

     str. 43/poslech,44/poslech, společně

Prvouka

Uč. str. 41, 42, 43, 44 – Rostliny - druhy dužnat. stonků, listy, jehličí, květy, plody

PS str. 39, 40/něco společně, něco samostatně

Namalovat do sešitu – druhy stonků rostlin, list jednoduchý a složený, části květu

Třídní učitelka Renata Dušková KRÁSNÉ A POHODOVÉ JARNÍ PRÁZDNINY

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.6, 7 - psaní adresy, opakování

Vyjmenovaná slova po S – napsat do ŠS, NAUČIT - ZKOUŠENÍ VE STŘEDU 17.2.

uč. str. 49 - napsat příbuzná slova (papíry s vyjm.slovy)

uč. str. 50/něco uděláme společně, něco sami, žlutou tabulku a 2 – napsat do ŠS

uč. str. 51/společně

papírydoplňovačky (Opakování a Souhrnná cvičení) – kdo ještě neodevzdal, odevzdat do pondělí 15.2.

Pracovní sešit (PS) str. 52/něco společně, něco samostatně

                                   str. 53/5, 6 – společně,7,8 – samostatně

                                   str. 54/ něco společně, něco samostatně

Čítanka str.96 - 99, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 26 – něco uděláme společně, něco samostatně

                   str. 27 – něco společně, pak dodělat

uč. 2.díl str.16/41, 44 – společně, 45 – napsat do ŠS

uč. 2. díl str. 17/něco samostatně, něco společně

                 str.21/67,68,72 -společně

PS 2.díl str. 11/1 – společně

               str. 12/ 2, 3 – společně, 1 a sloupeček – samostatně

               str. 13/ 1,2,3 – zápis slovní úlohy, vše samostatně

               str. 14/1, 2 – něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

Unit 5 My body, My head – čtení a procvičení slovní zásoby

PS str. 40/1, 2,

     str. 41/1, 2

Prvouka

Uč. str. 39,40,41 – Rostliny, části rostlin

PS str. 38,39/něco společně, něco samostatně

Namalovat do sešitu – části rostlin – byliny a stromu

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.5 - psaní adresy, opakování

Procvičování a upevňování vyjmenovaných slov po B, L, M, P

papíry   – doplňovačky - něco společně, něco samostatně – VYZVEDNOUT SI JE HNED V PONDĚLÍ

Pracovní sešit (PS) str. 51/1, 2, 3 společně

                                   str. 50/ napíšeme si společně diktát v úterý

Čítanka str.92 - 95, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 25 – něco uděláme společně, něco samostatně

                   Str. 26 – 1.sloupeček

uč. 2.díl str.10/2, 4, 7, 8 – společně

uč. 2. díl str. 13/něco samostatně, něco společně

                 str. 14/něco společně, něco samostatně

PS 2.díl str. 53/2, 3 – společně, 1 - samostatně

               str. 54/ 1, 3 – společně, 2,4 – samostatně

                str. 9/ 1,3 - část společně, 2 – společně, 4 – samostatně – zápis slovní úlohy

               str. 10/1, 2, 3 – něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

Unit 5 – At the park - uč. str. 32 – zkoušení čtení

PS str. 40/1, 2

Papíry (vložit do desek,košilky) – části těla, obličeje – zapsat slovíčka do slovníčku

                                

Prvouka

Uč. str. 36,37, 38 – Rostliny, rozdělení rostlin

PS str. 37/2 – rozbor pokusu,1, 2 – společně

Prosím pořídit si sešit 544e - na psaní poznámek, malování a lepení obrázků

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.3, 4

.str.48 nebo 49 /VYJMENOVANÁ SLOVA PO P 6, 8, 10 – společně, 9 – samost., 7 – napsat do ŠS

papíry - -vyjmenovaná slova po P – doplňovačky - něco společně, něco samostatně

Pracovní sešit (PS) str. 49/1 – něco společně, něco – samostatně

                                  str. 50/ 2 – něco společně, něco– samostatně, napíšeme si společně diktát

Čítanka str.88 - 91, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 23, 24– něco uděláme společně, samostatně – zaokrouhlování

                   Str. 25 – 1.sloupeček

uč. 2.díl str.10/2, 4, 7, 8 – společně

uč. 2. díl str. 11/něco samostatně, něco společně

                 str. 12/něco společně, něco samostatně

PS 2.díl str. 50/2, 3 – společně, 1 - samostatně

               str. 52/ 1, 3 – společně, 2 – samostatně

               str. 7/ 1 – společně, 2 – samostatně, opakování

               str. 8/1, 2, 3, 4 + sloupeček – něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

Unit 5 – At the park - uč. str. 32 – píseň

slovní zásoba – PS str. 102 probrat výslovnost – NAPSAT DO SLOVNÍČKU

                                 str. 40/1, 2

Prvouka

Uč. str. 34,35 – Živá příroda

PS str. 37/2 – společně, provést pokus

PROSÍM VYZVEDNOUT PRACOVNÍ SEŠIT Z MATEMATIKY 3.DÍL (do konce týdne).

Všem děkuji a přeji hodně sil a trpělivosti při vstupu do 2.pololetí.

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka 2.díl(pís.) str.1, 2

.str.46 nebo 47 /VYJMENOVANÁ SLOVA PO P ,1, žlutá tabulka – napsat do ŠS

     str.47 nebo 48/2,3, žlutá tabulka – napsat do ŠS

papíry - str. 18 – Doplňovačky, opakování vyjm. Slov B,L,M - odevzdat do středy 27.1. do školy

               -vyjmenovaná slova po P – napsat slova příbuzná, něco společně, pak dodělat samostatně

Pracovní sešit (PS) str. 47/1 – uděláme společně, 2 - samostatně

                                   str. 48/ 2 – společně, 1, 3 – samostatně

Čítanka str.86 - 87, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 21, 22– něco uděláme společně, samostatně

uč. 2.díl str.5/9, 10,11, 12 – společně

uč. 2. díl str. 6/13, 14, 17, 18 – společně

                 str. 7/1, 3 - společně

PS 2.díl str. 48/1, 2 – společně, 3, 4 - samostatně

               str. 49/ 1 – společně, 3 – samostatně

               str. 5/ 2 – společně, 1 – samostatně

               str. 6/1, 2, 3, sloupeček – něco společně, něco samostatně

Anglický jazyk

papíry – číslice do 20 – napsat do slovníčku, Unit 5, abeceda – společně (papíry vložit do své košilky, desek), procvičování, upevňování

Prvouka

Tento týden NEBUDE.

Ve čtvrtek 28.1.2021 bude probíhat on -line výuka podle pátečních MS Teams. Proběhne hodnocení 1.pololetí a oznámení známek na vysvědčení a ve zbytku hodiny Matematika.

V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Děkuji vám všem (žákům i rodičům )za dosavadní spolupráci při výuce.

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.31, 32 – PŘINÉST 1. DÍL DO ŠKOLY do pátku

.str.45 nebo 46 /18, 20, 21 – společně, 19 – napsat do ŠS

papíry - str. 14 – Doplňovačky- něco uděláme společně, něco samostatně

Pracovní sešit (PS) str. 42/1, 2 – uděláme společně, 3, 4 - samostatně

                                   str. 43/1, 2 – společně, 3, 4 – samostatně

                                   str. 44/1, 2, 4 – společně, 3 – samostatně, pročíst modrý sloupeček

                                   str. 45/1, 2 – samostatně, 3, 4 – samostatně

                                   str. 46/celá – samostatně, opakování vyjm. slov po B, L, M

Čítanka str.82 - 85, přečíst

Číst libovolné knihy. Zapisovat do čtenářských deníků. (kontrola čtenářských sešitů na konci února)

Matematika

Početník – str. 17, 19 – procvičování, samostatně

                     Str. 20 – uděláme společně, číselné řady do 1000

uč. str. 56/14– společně, vysvětlení hodin, převody sekundy, minuty, hodiny

uč. str.57, 58/opakování, zkusit samostatně – PŘINÉST 1.DÍL DO ŠKOLY do středy

uč. 2.díl str.3/1, 3 – společně

uč. 2. díl str. 4/5, 6 - společně

PS str. 60, 61, 62, 63/celé – samostatně

       str. 25 – společně, PŘINÉST 1. DÍL DO ŠKOLY do středy

PS 2.díl str. 46/1, 2 - společně

               str. 47 1, 3, 4 - společně

Anglický jazyk

uč. str. 28 – společně, britské platidlo, měna

PS str. 34/1 – společně

   str. 39/celá samostatně

papíry – číslice do 20 – napsat do slovníčku, Unit 5, abeceda – společně(papíry vložit do své košilky, desek)

Prvouka

uč. st. 33 / opakování, pročíst, naučit, ZKOUŠENÍ

VYZVEDNOUT SI PROSÍM NOVÉ UČEBNICE A PÍSANKU V PONDĚLÍ HNED PO ON - LINE VÝUCE .

Děkuji všem za dodržení daných termínů.

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.29, 30

.str.44 nebo 45 /14, 15, 17 – společně, 16 – napsat do ŠS

papíry - str. 14 – Doplňovačky- něco uděláme společně, něco samostatně

ZKOUŠENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO M v úterý

Pracovní sešit (PS) str. 38/1, 2, 3, 4 – uděláme společně

                                   str. 39/5, 7 – samostatně, 6 – uděláme společně

                                   str. 40/2 – samostatně, 1 – uděláme společně

                                  str. 41/2 – samostatně, 1 – uděláme společně

Čítanka str.78 - 81, přečíst

Číst libovolné knihy.

Matematika

Početník – str. 15, 16 pís. odčítání, provést i zkoušku sčítáním

                     Str. 18 – uděláme společně

uč. str. 47/2, 3, 4 – společně, vysvětlení písemného odčítání

uč. str.48/8,9 - společně, 10, 11,12 – procvičit na folii, 13 - napsat do ŠS

uč. str.55/3, 4 – opakování zaokrouhlování

PS str. 56, 57, 58/celé – něco uděláme společně, něco samostatně

Anglický jazyk

uč. str. 26, 27 - číst

PS str. 32/1, 2 – společně

   str. 39/celá samostatně

Prvouka

uč. str. 32- 33/ Neživá příroda – půda,slunce

PS str. 36/1 - uděláme společně

      

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Teams 3.B, kalendář.

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.27,28

.str.41 nebo 42 /naučit se vyjmenovaná slova po M, cvičení uděláme společně

papíry - str. vymýšlet příbuzná slova – uděláme společně

uč. str. 42 nebo 43/3, 4 – uděláme společně, žlutou tabulku napsat do ŠS,5 -napsat do ŠS

uč. str. 43 nebo 44/10, 11,12,13 – část uděláme společně

ZKOUŠENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO M v pátek

Pracovní sešit (PS) str. 34/5 – uděláme společně,

                                   str. 35/6,7 – samostatně, 8, 9, 10 – uděláme společně

                                   str. 36/3 – samostatně, 1, 2 – uděláme společně

                                   str. 37/4, 5, 6 – samostatně

Čítanka str.74 - 77, přečíst

Přečtenou libovolnou knihu zapsat do čtenářského deníku

Matematika

Početník – pokračovat v procvičování pís. sčítání - další strana

uč. str. 43/13,14 - společně

uč. str.44/17,20 - společně, 18 – procvičit na folii, 21 - napsat do ŠS

PS str. 22, 23,24/celé – uděláme společně

Anglický jazyk

uč. str. 25,26,27 - číst

PS str. 30/1 – samostatně – opakování slovní zásoby

   str. 31 – společně, 32 - společně

Prvouka

uč. str. 29 - 31/ Neživá příroda, Vzduch ,Voda – koloběh vody

PS str. 35/ něco uděláme společně, pokusy samostatně

     Str. 36/3 - společně

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Teams 3.B, kalendář.

Třídní učitelka Renata Dušková

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.21

.str.31 nebo 32/2samostatně na folii

papíry - str.1,2 vymýšlet příbuzná slova – uděláme společně

uč. str. 32 nebo 33/3, 4, 5 – uděláme společně – příbuzná slova se slovem „ být“

uč. str. 33 nebo 34/6, 7 – část uděláme společně, 33/8 – napsat do ŠS

ZKOUŠENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO B

Pracovní sešit (PS) str. 20/1, 2, 3 – uděláme společně,4, 5 – samostatně

                                   str. 21/6,8 – samostatně, 7, 9, 10 – uděláme společně

                                   str. 22/1,4 – samostatně, 2, 3 – uděláme společně

                                   str. 23/5 – samostatně, 6, 7 - společně

Čítanka str.50 - 57, přečíst

Přečtenou libovolnou knihu zapsat do čtenářského deníku

Matematika

Početník str.28/1., 2.sl. samostatně,3.sl. – uděláme společně

uč. str. 30/35,36,37,38 - společně,40 – procvičit samostatně na folii

uč. str.32/41,42,43 - společně, 2/ společně, 44 - napsat do ŠS

PS str. 19, 20/celé – vše samostatně, procvičení naučené látky

Anglický jazyk

Zkoušení psaní slovíček U1,2 – barvy, čísla, školní pomůcky

PS str. 19/1 – uděláme společně – opakování slovní zásoby, 2 – uděláme část společně, pak samostatně

uč. str. 19/ společně

Prvouka

ZKOUŠENÍ – hlavní světové strany, vedlejší světové strany, rozdělení krajiny, části kopce

uč. str. 19/ NAŠE VLAST - úvod

PS str. 22/1 – uděláme společně

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Teams 3.B, kalendář.

Děkuji všem za vzornou docházku a aktivní spolupráci při on-line hodinách.

            

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.20

.str.26 nebo 27/3, 4 – uděláme společně, pak napsat do ŠS

uč. str. 28 nebo 29/5, 6 – uděláme společně – Vyprávění, nadpis

uč. str. 29 nebo 30/celá – část uděláme společně, koupit pohled, napsat adresu cv. 1,2

uč. str.30 nebo 31/ – uděláme společně

. str. 31 nebo 32/ - NAUČIT VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

Pracovní sešit (PS) str. 19/celá - OPAKOVÁNÍ

Čítanka str.42 - 49, přečíst každý den 2 stránky

Matematika

Početník str.26/dokončit

                       27/celá

uč.str.27/ společně, násobilka 10, převodní jednotky – napsat růžovou talku do ŠS

uč. str.28/společně, 29/ společně, 29/33 – 1.,2.,4.,5. napsat do ŠS

PS str. 46,47/celé – vše samostatně, procvičení naučené látky

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby Unit 3 – společně, výslovnost

PS str. 17/samostatně – opakování slovní zásoby, str. 18/ společně

Prvouka

Učebnice str.18 dolní část – přečíst – Voda v krajině

PS str. 21/ část společně, zbytek dodělat

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Teams 3.B, kalendář.

Děkuji všem za vzornou docházku a aktivní spolupráci při on-line hodinách.

            

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 3.B

Český jazyk

Písanka(pís.) str.18, 19

.str.22 nebo 23/celá – Slova souznačná (synonyma) - žlutou tabulku napsat do školního sešitu (ŠS)

uč. str. 23 nebo 24/celá – Slova protikladná(opozita) – žlutou tabulku napsat do ŠS

uč. str. 24 nebo 25/celá – Slova příbuzná – žlutou tabulku napsat do ŠS

uč. str.25 nebo 26/1 – ústně,2- do ŠS, 3- ústně, 4 – do ŠS, 5 – vyzkoušet napsat

Pracovní sešit (PS) str.16/celá,17/celá,18/celá,19/celá – něco uděláme při on – line hodinách, pak doděláte samostatně Čítanka str.32 – 41, přečíst každý den 2 stránky

Matematika

Početník str.24/celá

                       25/1.,2.sloupeček

                       26/1.sloupeček

uč.str.23/společně, 24/samostatně - ústně, 26,27/společně

PS str. 11/ celá,14/celá, 15/celá,18/celá – vše samostatně, procvičení naučené látky

Anglický jazyk

Opakování a procvičování slovní zásoby Unit 2, označit a napsat slovní zásobu Unit 3 – označíme společně na on-line hodinách

PS str. 10/1- společně,11/1- společně,11/2- společně,17/samostatně

Prvouka

Učebnice str.17, 18 horní část - přečíst

PS str. 20/2 společně, 20/3,4 samostatně

Online hodiny

Rozvrh hodin najdete na Team 3.B, kalendář.

Zatím Vám velmi moc děkuji za vzornou docházku žáků a aktivní spolupráci při on-line hodinách.            

Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 6. 11. 2020 – 3.B

Český jazyk

Pís.str.16,17

Čj uč.str.18/3 napsat do školního sešitu ( téma na str.Souvětí, určování v souvětí)

     Uč.str.19/7 napsat do školního sešitu

Ps str.15/1,2,4,5

Čtení – zatím pořád číst nějakou knihu, dle svého výběru

Matematika

Početník dokončit to, co nemáte zatím hotové

               Str.21/1.,2.sloupeček

                       22/celá

                       23/1.,2.sloupeček

M uč.str.23 – naučit násobky 9

M Ps str. 9/ celá,10/celá

Anglický jazyk

Zkusíme online hodinu ve středu 4.11.od 8,30h. po určených skupinách – procvičení výslovnosti slovní zásoby Unit 2 a zadání dom. úkolu v PS. (viz. online hodiny)

Prvouka

Učebnice str.16 přečíst

PS str. 18/4 společně, 19/celou samostatně

Online hodiny

Po – osobní krátká   schůzka (asi 10 min.) s žáky ve škole v zádveří v 9h.

Út – zkouška připojení po daných skupinách(5členů) – rozdělení dostanete v pondělí ráno

St – Aj:   1.skupina od 8,30h. do 8,50h.

                 2.skupina od 8,55h. do 9,15h.

                 3.skupina od 9,20h. do 9,40h.

Čt – Čj:   stejné časové rozvržení skupin jako ve středu, Prv:   1.skup. od 10h.do 10,20h.

                                                                                                 2.skup. od 10,25h. do 10,45h.

                                                                                                 3.skup. od 10,50h. do 11,10h.

– stejné časové rozvržení skupin jako ve středu - kontrola zadaných úkolů, dotazy, připomínky

Zkusíme to a uvidíme. Přeji Vám hodně zdaru a velkou dávku trpělivosti. Předem děkuji za spolupráci.

             Třídní učitelka Renata Dušková

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 14.10. do 23.10.2020

ČESKÝ JAZYK

Pís.str.12,13,14,15

Čj PS str.11/7 -tvořit věty, 12/1,2 -druhy vět, 13/1,2,3,4 – doplnit ,návod ve šk. seš.                  

               14/1 - doplnit, návod ve škol. Sešitě

               14/2 – napsat do školního sešitu

               14/3 – napsat do školního sešitu

Čtení – číst jakoukoliv knihu, která se ti líbí. Přinést ji do školy 2.11.

MATEMATIKA

Početník str. 16, 17, 18/ celá

                   19/ 1.2. sloupeček

                   20/ celá

M učebnice str.21/ 28, 30, 32, 33, 34, 35 -ústně (pouze výpočet, odpověď)

                      22/ 36, 37, 38 – ústně

                      22/ 39 – zápis slovní úlohy – do školního sešitu

                      22/ 40, 41, 42, 43, 44, 45 – ústně

                      23/ 49, 57 – zápis slovní úlohy – do školního sešitu

M PS str. 8/ 2,3 – dokončit

 

Anglický jazyk

Napsat do slovníčku POUZE slovní zásobu Unit 2 – vyznačená slovíčka (barvy, škola, školní pomůcky).

 

Prvouka

Nakreslit plánek města České Velenice PS str.17/ 1

 

KONTAKT: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.