Rodiče vítáni Rodiče vítáni

ZŠ a MŠ České Velenice

Další akce

Aktuality

Plánované akce

  1. 9. – Hurá, začíná škola!

Loučení s Mgr. S. Šafránkem

Děkujeme O.K. Zaslouženého důchodu si začíná užívat dlouholetý člen pedagogického sboru pan Stanislav Šafránek. Po dlouhé době (na škole působil s krátkou přestávkou od roku 1977!!!) odchází věnovat se zahrádce, sportovním aktivitám a svým blízkým. Pro naši školu i obec vykonal mnoho záslužného a vtiskl svou pečeť na generace veleničáků. Jménem všech jeho žáků, kolegů i přátel děkujeme za poctivou, čestnou a nezištnou (nejen pedagogickou) práci a doufáme, že se mu i nadále bude dařit dobře a případné starosti bude řešit s jemu vlastním laskavým humorem, který všichni velmi dobře známe. Ze srdce děkujeme! Potlesk Děkujeme

Změny v pedagogickém sboru

Od příštího školního roku dochází k některým změnám ve složení pedagogického sboru. Do Třeboně odchází paní učitelka Mgr. Jiřina Poláková, která učila na škole 9 let. Děkujeme za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí a pohody v dalším působišti. Do zaslouženého důchodu odchází Mgr. Stanislav Šafránek.
Naopak vrací se po mateřské dovolené paní učitelka Mgr. Olga Šteflová a novou posilou sboru bude Mgr. P. Gorčíková. Oběma přejeme hodně sil a příjemné chvíle v dalším školním roce.


Změna organizace provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2014

V odkaze Mateřská škola v sekci Dokumenty (jsou přístupné po výběru zvolené MŠ ) jsou k dispozici informace o změna organizace provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2014, včetně informace o změně v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí MŠ TGM.

Úspěch v olympiádách z matematiky a v německém jazyce

O.K. Tereza Percivalová z IX.B obsadila skvělé 1. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce, které proběhlo v Jindřichově Hradci 29. 1. 2014, a postoupila do krajského kola. Gratulujeme!
Kristýna Jandová z IX.A obsadila pěkné 6. místo v okresním kole matematické olympiády kategorie 9. ročníků. I tento úspěch je hodný pochvaly a gratulace.
Potlesk

Seznámení předškolních dětí s výukou na 1.stupni ZŠ Č.Velenice

Tato akce proběhne mezi mateřskými školami a základní školou v měsíci květnu.
15.5. a 19.5. přišli na návštěvu do 1. tříd předškoláci z obou MŠ. Aby viděli, na co se mohou příští rok těšit, poseděli ve školních lavicích a zúčastnili se vyučování. Děti z 1.A p. učitelky Ševčíkové předvedly, jak se naučily číst a počítat. V 1.B u p. učitelky Kotrbové si pohráli a zazpívali se zvířátky a vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí. 21.5. a 4.6. zavítali předškoláci do 1. oddělení školní družiny a navštívili také školní jídelnu.


Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin

Recyklohraní
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytřídění elektrozařízení.

Naše škola získala certifikát, ze kterého vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 18 televizí, 8 monitorů a 245 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 9,88 MWh elektřiny, 498,41 litrů ropy, 43,05 m3 vody a 0,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,15 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,56 tun.

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ České Velenice

Seznam přijatých uchazečů si ve formátu PDF můžete prohlédnout >>> Z D E <<< .
Doplnění seznamu přijatých uchazečů ve formátu PDF si můžete prohlédnout >>> Z D E <<< .
2. Doplnění seznamu přijatých uchazečů ve formátu PDF si můžete prohlédnout >>> Z D E <<< .
3. Doplnění seznamu přijatých uchazečů ve formátu PDF si můžete prohlédnout >>> Z D E <<< .

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni
Naše škola získala po splnění řady kritérií značku „Rodiče vítáni“. Certifikát je dostupný po kliknutí na ikonu.


Provoz MŠ 2013/2014

V sekci Dokumenty odkazu obou mateřských škol jsou k dispozici informace o provozu MŠ ve školním roce 2013/2014 a provozu o letních prázdninách 2013
Přímý odkaz na informace o Provozu MŠ v době vedlejších prázdnin v 2013/2014 >>> Z D E <<<

Publikace ZŠ

U příležitosti výročí 100let založení naší školy vydala naše ZŠ malou, leč skvělou, publikaci, mapující stručně historii vzdělávání v našem regionu. Publikace je ve formátu PDF k nahlédnutí >>>Z D E<<< .
Současně nabízíme k prozkoumání výstup z projektu Školní virtuální naučná stezka - Průvodce stezkou. Průvodce připravili a zpracovali žáci letošní deváté třídy. Průvodce ve formátu PDF je k dispozici >>>Z D E<<<

Modernizace MŠ Na Sadech pro zlepšení předškolní péče

Město České Velenice získalo grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP na akci "Rekonstrukce MŠ Na Sadech pro zlepšení předškolní péče". Předmětem grantu bylo zateplení budov mateřské školy, drobné dispoziční úpravy, modernizace kuchyně a přípravny jídel, pořízení nábytku a audiovizuální techniky pro zkvalitnění péče o předškolní děti.Předpokládané náklady projektu byly v žádosti o grant stanoveny na 367 757 €, přičemž spoluúčast města na financování projektu byla 15% z celkových uznatelných nákladů. Díky provedeným výběrovým řízení na jednotlivé dodavatele se podařilo v rámci tohoto grantu ušetřit nezanedbatelné finanční prostředky. Díky těmto ušetřeným prostředkům a především schválené žádosti o využití úspor projektu jsme nad rámec grantu dovybavily druhou přípravnu jídel pro třídu ve 2. nadzemním podlaží o myčku na nádobí včetně změkčovače vody, mycí stůl se dvěma dřezy včetně baterie s tlakovou sprchou, pracovní nerez stůl a kuchyň o el. smažící pánev o obsahu 60 l, el. varný kotel, sporák a nerez dřez do přípravny masa a vajec v celkové hodnotě 452 280 Kč. V současné době jsme ve fázi schvalování závěrečné zprávy projektu.

Ovoce do škol

Ovoce do školOvoce do školovoce do škol

Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. V jeho rámci žáci 1. stupně dostávají ve škole o přestávce cca 1x týdně zdarma vždy 1 kus ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové šťávy s cílem zlepšení zdravé výživy dětí a upevnění jejich správných stravovacích návyků.Program proti šikanování

V oddíle DOKUMENTY přidán Program proti šikanování ve formátu PDF. Doporučujeme především rodičům k přečtení-obsahuje přehledně znaky k odhalení šikany a doporučení i rady, jak v případě odhalení šikany reagovat. Totožný dokument je i v oddíle INFORMACE PRO RODIČE v sekci DALŠÍ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ
Přímý odkaz zde

Péče o nadané a talentované žáky

Einstein Každá škola by měla věnovat pozornost práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s pedagogicko – psychologickými poradnami jim poskytovat zvýšenou individuální péči. Podobnou zvýšenou péči si ale zaslouží i žáci nadaní a talentovaní a proto základní škola započala s jejich systematickou přípravou. Učitelé vytipovali celkem 17 žáků druhého stupně ZŠ, u kterých byl vypozorován talent na některé oblasti nebo vyučovací předměty (sportovní, hudební nebo výtvarné nadání, nadání pro matematiku, fyziku, anglický jazyk atd.). Pro učitele bude vypracován systém práce s těmito žáky a pravidla pro jejich kvalitnější a podnětnější výuku ve třídě tak, aby tito žáci mohli v oblasti svého talentu dosáhnout co nejlepších výsledků a aby se jejich talent mohl v dané oblasti kvalitně rozvíjet.

Valid HTML 4.01 Transitional   Aktualizace: 30. 6. 2014 Autor: ZŠ a MŠ České Velenice