Rodiče vítáni Rodiče vítáni

ZŠ a MŠ České Velenice

Další akce

Aktuality

  Třídní schůzky 24. 4. od 15.30
Velikonoční prázdniny 18. 4. - 21. 4. 2014

Plánované akce

  22. 4. – Minifotbal J. Hradec, vybraní žáci, doprovod O. Stellner
  23. 4. – pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování ve 3. čtvrtletí

  18. -21. 4. – velikonoční prázdniny

  24. 4. - 15.30 – třídní schůzky, informace prospěchu a chování žáků, informace o akcích do konce šk. roku (výlety, exkurze apod.)
          – 8.55 - EVVO - Až se zima zeptá - 4. ročník
          – 10.55 - EVVO - Sovy - 5. ročník

  26. 4. – turistický závod - postupující žáci z okr. kola, doprovod O. Stellner, G. Jandová

Přijímací řízení 2014/2015 -povinné písemné přijímací zkoušky na SŠ a SOŠ

V odkaze Informace pro rodiče v sekci Přijímací řízení jsou k dispozici informace o aplikace usnesení Rady Jihočeského kraje o konání povinných písemných přijímacích zkoušek pro přijímací řízení ke studiu na SŠ platné již pro letošní deváťáky.

Plavecký výcvik v rakouském Gmündu

plavecký kurz Ve čtvrtek 17.10.2013 začíná plavecký výcvik pro 3.a 4. ročník ZŠ (1x za 14 dní, 10 lekcí). Plavecký výcvik bude probíhat v plaveckém bazénu Sole-Felsen-Bad v sousedním Gmündu. Nutný je platný cestovní pas dítěte a potřeby na plavání.
Sraz je vždy v 7.15 hod u školy, odjezd cca v 7.30 hod. Návrat kolem 9.40 hod ke škole.
Dopravu autobusem zajišťuje p. Švarc.

Mgr. Jana Zemánková

Úspěch v olympiádách z matematiky a v německém jazyce

O.K. Tereza Percivalová z IX.B obsadila skvělé 1. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce, které proběhlo v Jindřichově Hradci 29. 1. 2014, a postoupila do krajského kola. Gratulujeme!
Kristýna Jandová z IX.A obsadila pěkné 6. místo v okresním kole matematické olympiády kategorie 9. ročníků. I tento úspěch je hodný pochvaly a gratulace.
Potlesk

 

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ České Velenice

Seznam přijatých uchazečů si ve formátu PDF můžete prohlédnout >>> Z D E <<< .
Doplnění seznamu přijatých uchazečů ve formátu PDF si můžete prohlédnout >>> Z D E <<< .


Rodiče vítáni

Rodiče vítáni
Naše škola získala po splnění řady kritérií značku „Rodiče vítáni“. Certifikát je dostupný po kliknutí na ikonu.


Provoz MŠ 2013/2014

V sekci Dokumenty odkazu obou mateřských škol jsou k dispozici informace o provozu MŠ ve školním roce 2013/2014 a provozu o letních prázdninách 2013
Přímý odkaz na informace o Provozu MŠ v době vedlejších prázdnin v 2013/2014 >>> Z D E <<<

Publikace ZŠ

U příležitosti výročí 100let založení naší školy vydala naše ZŠ malou, leč skvělou, publikaci, mapující stručně historii vzdělávání v našem regionu. Publikace je ve formátu PDF k nahlédnutí >>>Z D E<<< .
Současně nabízíme k prozkoumání výstup z projektu Školní virtuální naučná stezka - Průvodce stezkou. Průvodce připravili a zpracovali žáci letošní deváté třídy. Průvodce ve formátu PDF je k dispozici >>>Z D E<<<

Modernizace MŠ Na Sadech pro zlepšení předškolní péče

Město České Velenice získalo grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP na akci "Rekonstrukce MŠ Na Sadech pro zlepšení předškolní péče". Předmětem grantu bylo zateplení budov mateřské školy, drobné dispoziční úpravy, modernizace kuchyně a přípravny jídel, pořízení nábytku a audiovizuální techniky pro zkvalitnění péče o předškolní děti.Předpokládané náklady projektu byly v žádosti o grant stanoveny na 367 757 €, přičemž spoluúčast města na financování projektu byla 15% z celkových uznatelných nákladů. Díky provedeným výběrovým řízení na jednotlivé dodavatele se podařilo v rámci tohoto grantu ušetřit nezanedbatelné finanční prostředky. Díky těmto ušetřeným prostředkům a především schválené žádosti o využití úspor projektu jsme nad rámec grantu dovybavily druhou přípravnu jídel pro třídu ve 2. nadzemním podlaží o myčku na nádobí včetně změkčovače vody, mycí stůl se dvěma dřezy včetně baterie s tlakovou sprchou, pracovní nerez stůl a kuchyň o el. smažící pánev o obsahu 60 l, el. varný kotel, sporák a nerez dřez do přípravny masa a vajec v celkové hodnotě 452 280 Kč. V současné době jsme ve fázi schvalování závěrečné zprávy projektu.

Ovoce do škol

Ovoce do školOvoce do školovoce do škol

Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. V jeho rámci žáci 1. stupně dostávají ve škole o přestávce cca 1x týdně zdarma vždy 1 kus ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové šťávy s cílem zlepšení zdravé výživy dětí a upevnění jejich správných stravovacích návyků.Program proti šikanování

V oddíle DOKUMENTY přidán Program proti šikanování ve formátu PDF. Doporučujeme především rodičům k přečtení-obsahuje přehledně znaky k odhalení šikany a doporučení i rady, jak v případě odhalení šikany reagovat. Totožný dokument je i v oddíle INFORMACE PRO RODIČE v sekci DALŠÍ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ
Přímý odkaz zde

Péče o nadané a talentované žáky

Einstein Každá škola by měla věnovat pozornost práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s pedagogicko – psychologickými poradnami jim poskytovat zvýšenou individuální péči. Podobnou zvýšenou péči si ale zaslouží i žáci nadaní a talentovaní a proto základní škola započala s jejich systematickou přípravou. Učitelé vytipovali celkem 17 žáků druhého stupně ZŠ, u kterých byl vypozorován talent na některé oblasti nebo vyučovací předměty (sportovní, hudební nebo výtvarné nadání, nadání pro matematiku, fyziku, anglický jazyk atd.). Pro učitele bude vypracován systém práce s těmito žáky a pravidla pro jejich kvalitnější a podnětnější výuku ve třídě tak, aby tito žáci mohli v oblasti svého talentu dosáhnout co nejlepších výsledků a aby se jejich talent mohl v dané oblasti kvalitně rozvíjet.

Valid HTML 4.01 Transitional   Aktualizace: 16. 4. 2014 Autor: ZŠ a MŠ České Velenice